Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao lâu?

Nhà tôi dự định bán thửa đất cho một công ty tư nhân. Trên giấy tờ thì diện tích thửa đất của gia đình tôi là 2700m2, khi địa chính đo lại để bán thì diện tích đo đạc thực tế là 2900m2. Có sự chứng kiến và đồng ý của cá bên liền kề, móc ranh giới không thay đổi, không xảy ra tranh chấp giữa các bên liền kề.

Vậy gia đình chúng tôi khi bán cho công ty có quyền hưởng trọn số đất 2900m2 trên không. Và thời gian cấp lại quyền sử dụng đất khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2900m2 là bao lâu, và có cần phải đo lại diện tích của các bên liền kề không. Gia đình chúng tôi không biết làm thế nào, mong luật sư giải đáp giúp tôi?

Info-canho xin trả lời như sau:

Trong trường hợp này bạn có thể làm theo 2 hướng sau:

Thứ nhất: Bạn sẽ chuyển nhượng thửa đất đó và ghi vào hợp đồng là thửa đất có diện tích 2700m2, và sau đó bên nhận chuyển nhượng sẽ đi Đăng ký biến động đất đai.

Thứ hai: Bạn sẽ Đi đăng ký biến động đất đai xong, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới với đầy đủ diện tích là 2.900 m2 và sau đấy làm thủ tục chuyển nhượng đối với thửa đất trên.

Bạn có thể Mua hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất và Mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất và nộp tại cơ quan đăng ký tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉnh lý.

Đối với thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì căn cứ Luật dân sự, và thủ tục như sau:
1. Liên hệ văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử đụng đất. Những giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị:
1.1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng;
1.2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
1.3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
1.4. Hợp đồng chuyển Quyền sử dụng đất;
1.5. Bản sao Sổ hộ khẩu;
1.6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Về Mức phí, lệ phí công chứng bạn có thể tham khảo Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính – Bộ tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

2. Liên hệ với cơ quan thuế nơi thửa đất tọa lạc để nộp lệ phí trước bạ. Mức lệ phí trước bạ là 0,5% giá đất để tính lệ phí trước bạ là khung giá đất do UBND Thành phố Hà Nội ban hành áp dụng tại thời điểm bạn đăng lý nộp lệ phí trước bạ.

3. Liên hệ với UBND Quận/huyện hoặc Văn phòng đăng ký QSD đất để đăng ký biến động.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 127 Luật Đất đai năm 2003 cụ thể như sau:
“Điều 127. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.”
Như vậy bạn chỉ cần căn cứ vào các thủ tục bên trên là có thể có cách giải quyết cho riêng bạn. Chúc bạn hoàn thành tốt!

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Để nhận thông tin cập nhật mới nhất của dự án vui lòng liên hệ: HOTLINE TƯ VẤN 24/7:  0909 000 281 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

.post p { line-height: 60px; padding-bottom: 18px; }